Eğitim

• Makine & ekipmanın gerek fabrikamızda ön kabul esnasında gerekse müşteri yerinde kurulum, kullanım, bakım & tutum, servis ve arıza giderme eğitimleri 2 farklı fazda gerçekleştirilir

• Bununla beraber, ihtisas sahibi olduğumuz farklı disiplinler için firmamızda veya müşteri yerinde teknik eğitimler verilir