Servis ve Periyodik Servis

• Makine & ekipmanın sözleşmede belirlenen garanti kondisyonlarına uygun olarak müşteri yerinde garanti hizmetleri verilir

• Müşteri ile periyodik bakım sözleşmesi yapılarak garanti süresi bitiminden itibaren yapılan sözleşmeye uygun periyotlarda bakım & servis hizmetleri ve acil destek aksiyonları yerine getirilir