Üretim

ÜRETİM

• Proje gereksinimleri bazında yurtiçi & yurtdışı kaynaklardan standart veya kritik ham malzeme ve komponentlerin tedariği sağlanır

• Makine & Ekipman ve alt bileşenlerinin üretimi mekanik, hidrolik, pnömatik ve elektrik departmanları tarafından gerçekleştirilir